Az Előnymarketing rendszer tagja lehet, minden olyan Magyarországon élő személy, aki az előnymarketing rendszer adatbázisába, adatainak megadásával regisztráció útján bekerült.

Az előnymarketing rendszer kötelezi magát arra, hogy a tag által megadott adatokat csak és kizárólag a tag rendelkezései alapján használja, azokat harmadik személynek nem adja ki.

Az előnykártyával, és regisztrációs kóddal rendelkező személy igénybe veheti a rendszerhez csatlakozott kereskedők és szolgáltatók, nyújtotta kedvezményeket.

A kártyatulajdonos, vagy a  regisztrációs kóddal rendelkező hozzájárul ahhoz, hogy a rendszerben lévő kereskedők vagy szolgáltatók bármelyike sms vagy e-mail üzeneteket küldhessen részére.

Az üzenetek száma a regisztrációs lapon meghatározható, melyeket növelni és csökkenteni is lehetősége van a kártyatulajdonosnak, és a regisztrációs kód tulajdonosának. 

Az sms-ek és e-mailek számát a  Előnymarketing 2370. Dabas, Szent István u. 71-73. számra címzett levélben, az info@elony.hu e-mail címre eljuttatott levélben, vagy a 06 29-360-306 faxra küldött levélben növelheti, csökkentheti akár 0-ra is.

Ha az előnykártyára sem tart igényt, akkor adatait azonnal töröljük a rendszerből. 

A rendszeres sorsolásokon csak az sms, és/vagy e-mail engedéllyel rendelkezők vesznek részt.

A kártya érvényességi ideje 5 év

5. év letelte után adategyeztetés után az érvényesség további 5 évre meghosszabbítható.

A kártyatulajdonos, és a regisztrációs kóddal rendelkező köteles bejelenteni az adataiban bekövetkezett változásokat

Az Előnymarketing rendszerében szereplő adatok kezelése mindenben megfelel a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben és a Kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben foglalt valamennyi kötelezettségnek. Az adatvédelmi elvek kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe az 1998. évi VI. törvényt az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, illetőleg az "ONLINE PRIVACY ALLIANCE" ajánlásait